Fillos de Galicia

< Atopa galegos en Galicia >
atopadoiro@fillos.org          Acerca de Fillos


Pon os datos do emigrante para atopar os seus parentes en Galicia.
Ha buscar os galegos que teñan eses apelidos e que procedan desa zona:
(non fai falta que poñas todo: enche os campos que queiras)
(non é sensible a maiúsculas/minúsculas nin a acentos)

Primeiro apelido
Segundo apelido
Lugar de procedencia en Galicia
Provincia de procedencia