Fillos de Galicia

< Atopa emigrantes >
atopadoiro@fillos.org          Acerca de Fillos


Pon os datos do emigrante:
(non fai falta que poñas todo: enche os campos que queiras)
(non é sensible a maiúsculas/minúsculas nin a acentos)

Nome
Primeiro apelido
Segundo apelido
Terceiro apelido
Cuarto apelido
Lugar de procedencia en Galicia
Provincia de procedencia
Lugar de destino na emigración
País de destino na emigración