Fillos de Galicia

< Alta na BD de galegos de Galicia >
atopadoiro@fillos.org          Acerca de Fillos


Se buscando a un determinado emigrante ou a súa descendencia non obtiveches resultado, podes deixarnos aquí os teus datos. Así cando alguén dos que buscas use o Atopadoiro para buscar a súa familia en Galicia, poderá poñerse en contacto contigo.

O teu Nome
Primeiro apelido
Segundo apelido
Terceiro apelido
Cuarto apelido
Lugar de procedencia do teu avó paterno
Lugar de procedencia do teu avó materno
Lugar de procedencia da túa avoa paterna
Lugar de procedencia da túa avoa materna
E-mail
¿É a primeira vez que envías estes datos
ou é unha modificación?
primeira vez
modificación de datos xa enviados
Observacións:

Le a nosa política de privacidade

Base de datos inscrita no
Rexistro Xeral da Axencia de Protección de Datos
co nº 2023100082


Última alteração