Fillos de Galicia

< Alta na BD de emigrantes >
atopadoiro@fillos.org          Acerca de Fillos


Se buscando a túa familia en Galicia non obtiveches resultado, podes deixarnos aquí os datos do emigrante (teu pai, túa nai, teu avó...) e mais os teus. Se tes varios ascendentes galegos, manda un formulario por cada un deles. Así cando alguén dos que buscas en Galicia use o Atopadoiro para buscar a súa familia na emigración, atopará os datos que ti deixaches e poderá poñerse en contacto contigo. E se tes algunha dúbida sobre cómo encher este formulario pregúntanos.

Nome do teu ascendente galego
O seu primeiro apelido
O seu segundo apelido
O seu terceiro apelido
O seu cuarto apelido
Lugar de procedencia en Galicia
Provincia de procedencia en Galicia
Lugar de destino na emigración (cidade, p.ex.))
País de destino na emigración
E-mail de contacto (o teu)
O teu nome
O teu primeiro apelido
O teu segundo apelido
A túa relación co emigrante
¿É a primeira vez que envías estes datos
ou é unha modificación?
primeira vez
modificación de datos xa enviados
Observacións:

Le a nosa política de privacidade

Base de datos inscrita no
Rexistro Xeral da Axencia de Protección de Datos
co nº 2023100082


Última alteração